SAMSUNG

VR = 6.1v (6,2); VCOMS3 = 5.9v (5,98);
WPN = 0v (0); VREFL_L = 0.4v (0,52);
WP = 3.4v; VREFL_H = 6.2v (6,240;
CS = 3.4v; VREFU_L = 9.0v (9);
SW = 1.9v (2); VREFU_H = 14.8v (14,76);
KB_O = 2.0v;
AVDD_I = 15.4v (15,3);
AVDD = 15.4v (15,3);
TCON_RDYO = 3.3v (3,33);

, , , , . , , ?
, 100% , - -? , -, ,
, , - , , "" . OSD ( ) ( !) , . , .


 
Tags | Site map |  .
Copyright © 2009 defekt-tv.ru