SONY -2

- 613 10100V 11-4750 STR S5941. . . .

* * *

782.)

SONY KV-2971.

. . 3 13. , .
: SONY JVC-21Z. . UNCLEKONG

* * *


Sony KV-2971K AE-2B .

, STV9379 220 50v. .
, . , . 281 330,16v AV-1, .

* * *

3205.)

SONY KV-2971

: : , , , , . .


 
Tags | Site map |  .
Copyright © 2009 defekt-tv.ru